Společenská odpovědnost

        

Společensky odpovědná firma

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. dodržuje principy společensky odpovědné firmy a uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Odpovědné chování  navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku, zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu.

Naše společnost se dlouhodobě významně podílí na společenském a kulturním životě.  Stává se partnerem řady kulturních, sportovních, charitativních projektů a aktivit i nad rámec města, regionu a ČR. Mezi nejvýznamnější patří:

 

VŠB-TU Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Organizace BÍLÁ HOLUBICE - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem

LÉKAŘI BEZ HRANIC - Společnost finančně podpořila mezinárodní nezávislou humanitární organizaci, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Dolní oblast VÍTKOVICE

ZOO Ostrava – podporujeme chov žirafy Rotschildovy

FC BANÍK OSTRAVA, a.s. - podpora a spolupráce s ostravským fotbalovým klubem.

Festival Poodří Františka Lýska, o.s.

INDUSTRIAL CAFE - GALLERY www.industrialcafe.cz

Projekt SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL - podpora vzdělávání, rehabilitace a integrace zdravotně postižených dětí a mládeže

FC Vítkovice – dívčí kopaná

PARADREZURA - jezdecký sport pro handicapované - finanční podpora paradrezurní jezdkyně Kateřiny Lesové reprezentující Moravskoslezský kraj 

Naše společnost jako jedna z prvních v České republice zavedla principy NSK (Národní soustava kvalifikací) do své firemní personální praxe a tím významně přispívá ke zlepšení českéh trhu práce a dalšího vzdělávání. Převzetí certifikátu je projevem společenské odpovědnosti firmy a deklaruje přijetí čestného závazku NSK nadále využívat a podílet se na jejím neustálém zkvalitňování.

ČESKO ČTE DĚTEM - naše společnost podpořila sbírkou knih projekt Celé Česko čte dětem. Knihy byly rozděleny do ordinací dětských lékařů v Ostravě a věříme, že udělají radost malým pacientům a zkrátí jim tak dlouhé chvíle u lékaře.