1. Operační program Podnikání a inovace

1.1 Program EKO-ENERGIE, Výzva č. III

Rekonstrukce výměníkové stanice správní budovy

1.2 Program EKO-ENERGIE, Výzva č. III

Rekonstrukce napájení pecí ISTOL ve Slévárně odlitků

1.3 Program INOVACE, Výzva č. IV

Zavedení výroby inovovaných HSS (KV5M) válců

inovace

2. Operační program Životní prostředí

2.1 Program snižování emisí, Výzva č. 17

Omezování emisí

emise

3. Dotace na výzkum a vývoj spolufinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem práce a sociálních věcí

3.1. TIP-OLV-FR-T12/188

Výzkum a vývoj materiálu pracovních vrstev odstředivě litých válců vícevrstvých orientovaných na moderní trendy válcovacích tratí

3.2. Projekt "Program vzdělávání pro zaměstnance členů Odvětvového svazu hutnictví železa" - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rozvoje měkkých dovedností

3.2. Projekt "Vzdělávejte se" - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců

3.3. Projekt "Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o." - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost