Aktuality

Hřídel pro vodní elektrárnu do Kanady

  Společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o se podařilo získat zakázku na výrobu 2 ks hřídelí pro výrobce elektromotorů a generátorů Tes Vsetín. Největší rozmach naši spolupráce s firmou Tes Vsetín je právě v segmentu hotově opracovaných hřídelí pro rotory a různé typy pohonů popř. větrné nebo vodní elektrárny. V průběhu října a listopadu 2016 se na Útvaru Obrobna válců obráběly hřídele rotoru pro vodní elektrárnu, kdy koncovým odběratelem je kanadský zákazník.

 

Prováděli jsme operace soustružení, frézování a broušení. Nejedná se o žádné „ drobečky“, rozměry hřídelí jsou impozantní, uvádí M.Brandl: Průměr příruby je 1 400 mm a délka je bezmála 3 670 mm. Polotovary k výrobě dodal zákazník. Vlastní výroba probíhala na soustruhu zn. Georg, soustružnické práce a horizontální vyvrtávačce zn. Tos Warnsdorf , zhotovení otvorů, závitů a drážek pro pera. Velmi náročnou operací bylo broušení průměrů hřídelí, vzhledem k velmi malým tolerancím jednotlivých rozměrů, které jsou v řádech několika setin (0,02 mm), se tohoto úkolu zhostila na výbornou bruska  zn. Waldrich. Bez tohoto strojního parku je podobná výroba neproveditelná. Náročné byly všechny strojní operace, kdy bylo využito široké portfolio moderních nástrojů firem Iscar, Sandvik, Walter, Tyrolit, Pramet.

 

     Samostatnou kapitolou je kontrola a zkoušení. Dle požadavků zákazníka na NDT, byla provedená našimi pracovníky kontrola hřídelí  „ Magnetem“ neboli Magnetickou metodou práškovou. Rozměrová kontrola byla zajištěná také vlastními silami za použití mikrometrů zn. Mitutoyo a  zn. Hartig. Na konci zkušebního procesu je vystavení několika protokolů obsahující nejen skutečné rozměry, ale i hodnoty obvodové házivosti a výsledky NDT .